Vykurovacie systémy - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vykurovacie systémy

PREHLIADKY

Pravidelná a rozšírená kontrola kotlov a vykurovacích systémov


Zákonom č. 314/2012 Z.z., platným od 01.01.2013 sa pravidelná kontrola vykurovacích systémov z hľadiska energetickej účinnosti  vzťahuje na:

vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčším ako 20 kW, ktorý spaľuje tuhé alebo tekuté fosílne palivá, biomasu, alebo bioplyn a je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budov a prípravu teplej vody v budove.

V zmysle §14 ods. 6, zákona č. 314/2012 Z.z., lehota na uplatňovanie pravidelnej kontroly vykurovacieho systému začína plynúť dňom 1.1. 2008 pre vykurovací systém, ktorý bol uvedený do prevádzky do 31.12.2007. Pre vykurovacie systémy, ktoré boli uvedené do prevádzky po 1.1.2008 platí lehota podľa prílohy č. 1 vyššie citovaného zákona. Ak je kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa s pravidelnou kontrolou vykurovacieho systému aj rozšírená kontrola vykurovacieho systému.


Príloha č. 1

Interval pravidelnej kontroly vykurovacích systémov z hľadiska energetickej účinnosti v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy

Menovitý výkon kotla

Palivo

Interval  pravidelnej kontroly/ rok

Rodinné a bytové domy

*Administratívne budovy atď.

Od 20 do 30 kW vrátane

Fosílne tuhé a tekuté

10

7

Zemný plyn

15

12

Biomasa, bioplyn

15

12

Od 30 do 100 kW vrátane

Fosílne tuhé a tekuté

4

4

Zemný plyn

6

6

Biomasa, bioplyn

6

6

Od 100 kW

Fosílne tuhé a tekuté

2

2

Zemný plyn

3

3

Biomasa, bioplyn

2

2

* budovy škôl a škol. zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

UPOZORNENIE !

Pre prevádzkovateľov vykurovacích systémov, ktorých súčasťou je kotol s menovitým výkonom od 30 kW do 100 kW vrátane, v prevádzke od roku 2008, bolo potrebné vykonať pravidelnú kontrolu do konca roka 2013 a následe každých 6 rokov.

Oprávnenie AJUVA Š + S s.r.o.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky