Referencie - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Referencie

O NÁS


Odborné prehliadky a školenia VTZ TZ a PZ


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
STRABAG, s.r.o.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o.
Inšpektorát práce Banská Bystrica
PRIMA INVEST, s.r.o.
K
&K TECHNOLOGY, a.s.
LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.
Lesy SR, š.p.
SISME SLOVAKIA, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Rozhlas a televízia Slovenska, a.s.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica
Akadémia umení, Banská Bystrica
Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie, Turčianske Teplice
GALVEX, s.r.o.
Duna - Dráva Cement, s.r.o.
Slovenská správa ciest - Banská Bystrica
VANYS, a.s.
Výskumný ústav spojov, n.o.
Vzdelávací a technický ústav SKMaCO MV SR
Krajské riaditeľstvo HaZZ, Banská Bystrica
KA Contracting SK, s.r.o.
STEFE Banská Bystrica, a.s.
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica
Obchodná akadémia, Banská Bystrica
STYK SERVIS, s.r.o.
SHP Harmanec, a.s.


BOZP a PO


STAVIVÁ - Garaj, s.r.o.
RENT REAL, s.r.o.
Proffis, s.r.o.
PROENERGIA, s.r.o.
Robert Bosch, s.r.o.
EPI, s.r.o.
ASA plus, s.r.o.
Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
SOAS, a.s.
Klima - Term, s.r.o.
AB stav, s.r.o.
Národná energetická spoločnosť, a.s.
ABmedia s.r.o., prevádzka: SPORTBAR Banská Bystrica

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky