RT VTZ- Tlak-Bane - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

RT VTZ- Tlak-Bane

ŠKOLENIA


Revízny technik VTZ tlakových
- základná odborná príprava
- banská činnosť

                             číslo oprávnenia: 23-004/2013


Odborná príprava je určená pre
revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom v zmysle zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov, v delení:

a) tlakové nádoby stabilné skupiny A a B,
b) stredotlakové kotky 3. a 4. triedy.

Dĺžka odbornej prípravy: od 28 do 38 hodín

Program odbornej prípravy:
1. deň
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 16,30 hod. - prednášky
2. deň
8,30 - 16,30 hod. - prednášky
3. deň
8,30 - 16,30 hod. - prednášky
4. deň
8,30 - 15,00 hod. - prednášky

Cena:
základná odborná príprava -350,00 € s DPH / osoba


Úspešne ukončená  príprava 12 / 2023
skúškami u OPO.


V roku 2024
( Odborná príprava podľa počtu prihlásených ninimálne 3 osoby.)

Je možné prihlásiť sa už teraz.


prihláška


Revízny technik VTZ tlakových
-
aktualizačná odborná príprava - banská činnosť

                             číslo oprávnenia: 23-004/2013


Aktualizačná odborná príprava je určená pre revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom v zmysle zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov, v delení:Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 8 hodín

Program aktualizačnej odbornej prípravy:
08,00 - 09,00 hod. - prezentácia
09,00 - 09,30 hod. - úvod, organizačné pokyny
09,30 - 17,00 hod. - prednášky

Cena:

aktualizačná odborná príprava - 80,00 € s DPH / osoba,
zborník - 10,00 € s DPH


Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave  revízneho technika VTZ tlakových :
1. originál Osvedčenia a originály potvrdení o predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách.

Aktualizačná odborná príprava ukončená  za rok 2023
vydaním dokladu.

ROK 2024

Na aktualizačnú odbornú prípravu je možné  prihlásiť sa už teraz.

POZOR !
Nepremeškajte termín.


Individuálny termín je potrebné dohodnúť telefonicky.


Pozvánka


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky