Požiarna ochrana. - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Požiarna ochrana.

BOZP, PO

Ponuka PO

Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o., ponúka komplexné a odborné služby na zaistenie ochrany pred požiarmi, vyplývajúce z povinností pre právnickú osobu a fyzickú odobu - podnikateľa v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých zamestnancov, upozorniť Vás na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.

V oblasti ochrany pred požiarmi ponúkame výkon technika požiarnej ochrany v rozsahu:

  • vykonávanie vstupných a periodických školení PO zamestnancov,

  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie PO,

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,

  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,

  • vypracovanie dokumentácie o protipožiarnej charakteristike užívanej stavby,

  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, odborná poradenská činnosť.

Novinky z oblasti PO:
P O Z O R
Zákona NR SR  č.314/2001 Z. z.,  
o ochrane pred požiarmi bol novelizovaný zákonom č.129/2015 Z.z.


a vyhláška MV SR  č.121/2002 Z.z.,
o požiarnej prevencií bola
novelizovaná vyhláškou č.202/2015 Z.z.
TU NÁJDETE PLNÉ ZNENIE.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky