Viazač bremien - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Viazač bremien

ŠKOLENIA

Viazač bremien - základná odborná príprava

                        číslo oprávnenia: VVZ-0355/12-03.4

Odborná príprava je určená pre viazačov bremien

Dĺžka odbornej prípravy: teoretická časť - 10 hodín, praktická časť - 10 hodín

Program odbornej prípravy:
1. deň
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 16,00 hod. - prednášky
2. deň
8,30 - 15,00 hod. - praktická časť
15,00 - 16,00 hod. - overenie odborných vedomostí

Cena:
odborná príprava -115,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie preukazu viazača bremien:

1. vek najmenej 18 rokov,
2. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu -
tlačivo,
3. absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy,
4. overenie odborných vedomostí.

Termíny odbornej prípravy:

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláška


Viazač bremien - aktualizačná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-0355/12-03.4

Aktualizačná o
dborná príprava je určená pre viazačov bremien.

Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 8 hodín

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 16,30 hod. - prednášky

Cena:
aktualizačná odborná príprava - 65,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave viazača bremien:
1. originál preukazu a originály prípadných predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania preukazu alebo potvrdenia o aktualizácii.


Termíny aktualizačnej odbornej prípravy:

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláška


Viazač bremien
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z.. v znení neskorších predpisov

          číslo oprávnenia: VVZ-000179/06-01.1, VVZ-0355/12-03.4

Dĺžka oboznámenia:
1 hodina

Program oboznámenia:
9,00 - 12,00 hod. - prednášky

Cena:
oboznámenie - 15,00 € s DPH / osoba


Termíny oboznámenia:

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláška


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky