Kurič I. - V. triedy - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kurič I. - V. triedy

ŠKOLENIA


Kurič I. - V. trieda - základná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-000178/06-02.2

Odborná príprava je určená pre kuričov I. - V. triedy, pre všetky média a pre všetky typy palív.


Dĺžka odbornej prípravy: 12 hodín

Miesto odbornej prípravy: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program odbornej prípravy:
1. deň
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 16,00 hod. - prednášky
2. deň
08,30 - 13,00 hod. - prednášky
13,00 - 16,00 hod. - overenie odborných vedomostí

(Spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o. na druhý deň vo svojich priestoroch zabezpečuje skúšku u oprávnenej právnickej osoby.)


Cena:

odborná príprava -120,00 € s DPH / osoba,
skúška - cena sa odvíja od požadovanej triedy, médií a paliva, cenu za skúšku je potrebné osobne konzultovať.


Podmienky na vydanie preukazu kuriča I. - V. triedy:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu - tlačivo.
2. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy,

Termíny odbornej prípravy:


17.01.2024 - 18.01.2024

21.02.2024 - 22.02.2024


20.03.2024 - 21.03.2024

17.04.2024 - 18.04.2024

15.05.2024 - 16.05.2024

12.06.2024 - 13.06.2024prihláška


Kuriči I. - V. triedy -
aktualizačná odborná príprava

                              číslo oprávnenia: VVZ-000178/06-02.2

Aktualizačná odborná príprava je určená pre kuričov I. - V. triedy, pre všetky média a pre všetky typy palív.


Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 6 hodín

Miesto aktualizačnej odbornej prípravy: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program aktualizačnej odbornej prípravy:

08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 14,30 hod. - prednášky

Cena:
Aktualizačná odborná príprava - 75,00 € s DPH / osoba

Doplnenie spôsobilosti obslúh VTZ tlakových a plynových k vydanému kuričskému preukazu  - 10,00 € s DPH / osoba


Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave kuriča I. - V. triedy:
1. originál preukazu a originály potvrdení o predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania preukazu alebo potvrdenia o aktualizácii.

Termíny aktualizačnej odbornej prípravy:

17.01.2024

21.02.2024


20.03.2024

17.04.2024

15.05.2024

12.06.2024prihláška


Kuriči I. - V. triedy - oboznámenie
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z.. v znení neskorších predpisov

          číslo oprávnenia: VVZ-000179/06-01.1, VVZ-000178/06-02.2

Dĺžka oboznámenia: 1 hodina

Miesto oboznámenia: školiaca miestnosť AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program oboznámenia:

08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 11,30 hod. - prednášky

Cena:
oboznámenie - 25,00 € s DPH / osoba

Termíny oboznámenia:

17.01.2024

21.02.2024


20.03.2024

17.04.2024

15.05.2024

12.06.2024


prihláška

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky