RT VTZ - Tlak - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

RT VTZ - Tlak

ŠKOLENIA

Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových -
základná odborná príprava

číslo oprávnenia: VVZ-1058/07-02.1


Odborná príprava je určená pre revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v delení:
a) tlakové nádoby stabilné,
b) kotly parné a kvapalinové,
c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov a tlakové nádoby hasiacich prístrojov,
d) potrubné vedenie,
e) bezpečnostné zariadenia.

Dĺžka odbornej prípravy: od 28 do 38 hodín

Program odbornej prípravy:
1. deň
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 16,30 hod. - prednášky
2. deň
8,30 - 16,30 hod. - prednášky
3. deň
8,30 - 16,30 hod. - prednášky
4. deň
8,30 - 15,00 hod. - prednášky
15,00 - 15,30 hod. - kompletizácia žiadostí o vydanie osvedčenia pre Inšpektorát práce

Cena:
základna odborná príprava -350,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie osvedčenia revízneho technika VTZ tlakových:

1. potvrdenie o dĺžke odbornej praxe podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
(Úplné stredné vzdelanie - prax 5 rokov, vysokoškolské vzdelanie - prax 2 roky.)
2. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu - tlačivo,
3. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy,
4. doklad o vzdelaní.


Úspešne ukončená  príprava 12 / 2023
skúškami u OPO.


V roku 2024
( Odborná príprava podľa počtu prihlásených ninimálne 3 osoby.)

Je možné prihlásiť sa už teraz.


prihláška

Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových -
aktualizačná odborná príprava

                               číslo oprávnenia: VVZ-1058/07-02.1

Aktualizačná o
dborná príprava je určená pre revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových v delení:
a) tlakové nádoby stabilné,
b) kotly parné a kvapalinové,
c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov a tlakové nádoby hasiacich prístrojov,
d) potrubné vedenie,
e) bezpečnostné zariadenia.

Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 8 hodín

Program aktualizačnej odbornej prípravy:
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 16,30 hod. - prednášky

Cena:
aktualizačná odborná príprava - 80,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave revízneho technika VTZ tlakových :
1. originál osvedčenia a originály predchádzajúcich aktualizačných odborných príprav,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania osvedčenia alebo potvrdenia o aktualizácii.


Aktualizačná odborná príprava ukončená  za rok 2023
vydaním dokladu.

ROK 2024

Na aktualizačnú odbornú prípravu je možné  prihlásiť sa už teraz.

POZOR !
Nepremeškajte termín.


Individuálny termín je potrebné dohodnúť telefonicky.


Pozvánka

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky