DOMOV - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PREZENTÁCIA FOTOGRAFIÍ  
Z  ODBORNÝCH
PREHLIADOK A  ČINNOSTI.

 

AJUVA Š+S s.r.o. bola ohodnotená ako dôveryhodný podnik.
"
CERTIFIKÁT
"

 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE


 • V časti ŠKOLENIA nájdete aktuálne termíny pre odbornú a aktualizačnú odbornú prípravu obslúh vyhradených technických zariadení tlakových a plynových.  

   Najbližší termín: 22.03 a 23.03.2017.
      

 • AJUVA Š+S s.r.o. zabezpečuje pracovnú zdravotnú služby autorizovaným technikom BOZP pre práce zaradené do kategórie 1 a 2.


 • Aktualizačná a odborná príprava revíznych technikov

   vyhradených technických zariadení tlakových
   vrátane banskej činnosti.
   Termín:
máj / 2017

Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o., Vám ponúka komplexné a odborné služby v oblastiach:

 • Vykonávanie odborných prehliadok vyhradených  technických zariadení tlakových a plynových,

    kontroly a prehliadky eletrických spotrebičov.

 • Školenia:

                   obslúh vyhradených technických
                   zariadení tlakových,
                   plynových a zdvíhacích zariadení,
                   revíznych technikov,

                   bezpečnostných technikov.
                    

 • Spracovanie:

                   miestnych prevádzkových predpisov,
                   chýbajúcej dokumentácie a zhotovenie
                   duplikátov
pre vyhradené
                   technické zariadenia TZ a PZ. • Vykonávanie pravidelnej a rozšírenej kontroly  kotlov a vykurovacích systémov.


 • Výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a PO.


 • Výkonu technika bezpečnosti a chrany zdravia  

    pri práci.

 • Výkonu technika požiarnej ochrany.


 • Výkon pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1, 2.


 • Spracovanie dokumentácia BOZP a PO.


 • Sprostredkovateľské služby:  

                  organizačné zabezpečenie seminárov,
                  kurzov a školení,
                  zabezpečenie servisu a opráv VTZ,
                  tlakových a plynových zariadení.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

AJUVA Š+S  s.r.o.
ul. Zvolenská cesta 20
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36636886
DIČ: 2021996251
IČ DPH: SK 2021996251
Zápis OR OS Banská Bystrica odd. Sro,
vložka č.10331/S
tel./fax: 048/416 27 75  
ajuva@ajuva.sk

KONTAKTY:
( zameranie na oblasti služieb,
viď. KONTAKT )

Mgr. Albína ADAMČÍKOVÁ
adamcikova@ajuva.sk
tel. č.: 0915 808 918
           0949 695 846        
            
Ing. Ján ÚRADNÍK
uradnik@ajuva.sk
tel. č.: 0915 834 450
                  0949 431 400                        

Mgr. Veronika ÚRADNÍKOVÁ
uradnikova@ajuva.sk
tel.č.:  0910 952 824

Vtipy na tento týždeň:
.............................................................................................................
Pán vykladá rozumy pri pollitre piva v krčme: "Zďaleka nie
všetci automobilisti sú hulváti. Niektorí zastavia, zvezú vás,
pozvú na fľašu vína a ešte nechajú prespať. "
"Nehovorte, to sa vám niekedy stalo? "
"Mne nie, ale manželke už niekoľkokrát."
.............................................................................................................
Vodič preplneného autobusu zabrzdí a mladá dievčina
pristane v lone sediaceho mladého farára.
Dievča prekvapene skríkne:
- O-hó-hó!
- To nie je o-hó-hó, dcéra moja,

- vysvetľuje kňaz. - To je kľúč od kostola.
.............................................................................................................
Keď som zistil manželkinu neveru, bol som zdrvený,

ale obrátil som sa k viere a to mi pomohlo.
Konvertoval som na islam a ráno sme ju ukameňovali.
...................................................................................................................
Výroky slávnych osobností:
Tonny Robbins
“Cesta k úspechu vedie cez obrovské a odhodlané činy.
...................................................................................................................
Murphyho zákony:
Zákony života:
„Čím viac vieme, tým viac zabúdame, čím viac zabúdame,
tým menej vieme, čím menej vieme, tým menej zabúdame,
čím menej zabúdame, tým viac vieme. Logický dôsledok:
čím menej vieme, tým viac vieme.“


MAPA
Navštevnosť našej stránky

Videá pravidelne aktualizujeme.  
Dobrý link na zaujímavé video od Vás, nás poteší.

YouTube:

Moje video:

Aktualizované dňa:
12.01.2017

Ďakujeme za návštevu.
Budeme vďačný za každý dobrý nápad na vylepšenie našej stránky.ajuva@ajuva.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky