DOMOV - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktualizačná odborná príprava
BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV začína
dňa 23.09.2020
V prípade záujmu sa prihláste už teraz.
Je potrebné prihlásiť sa telefonicky:
0915 808 918
alebo e_mailom: adamcikova@ajuva.skRADETON
Meracie prístroje
pre kontrolu plynových zariadení.


AKTUÁLNE  TERMÍNY  ŠKOLENÍ  A  ODBORNEJ  PRÍPRAVY.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
 • V časti ŠKOLENIA nájdete aktuálne termíny pre odbornú a aktualizačnú odbornú prípravu obslúh vyhradených technických zariadení tlakových a plynových.

   Aktuálny termín: 23.09. a 24.09.2020.
   Nutnosť aktualizácie preukazu alebo osvedčenia z dôvodu,
    aby nedošlo k jeho neplatnosti, je riešené v novelizácií

    zákona  NR SR č.124/2006 Z.z. v  §39 i) ods.3.  
   Pozri: Stanovisko Narodného inšpektorátu práce,
   novelizáciu zákona č.124/2006 Z.z. §39 i), ods.3
   a opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2405/84443 z 09.03.2020.


 • Aktualizačná odborná príprava a odborná príprava  bezpečnostných technikov.                                  

   Termín:   Začiatok 23.09.2020.


Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o., Vám ponúka komplexné a odborné služby v oblastiach:

 • Vykonávanie odborných prehliadok vyhradených  technických zariadení tlakových a plynových,

    kontroly a prehliadky eletrických spotrebičov.

 • Školenia:

                   obslúh vyhradených technických
                   zariadení tlakových,
                   plynových a zdvíhacích zariadení,
                   revíznych technikov,

                   bezpečnostných technikov.
                    

 • Spracovanie:

                   miestnych prevádzkových predpisov,
                   chýbajúcej dokumentácie a zhotovenie
                   duplikátov
pre vyhradené
                   technické zariadenia TZ a PZ. • Vykonávanie pravidelnej a rozšírenej kontroly  kotlov a vykurovacích systémov.


 • Výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a PO.


 • Výkonu technika bezpečnosti a chrany zdravia  

    pri práci.

 • Výkonu technika požiarnej ochrany.


 • Výkon pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1, 2.


 • Spracovanie dokumentácia BOZP a PO.


 • Sprostredkovateľské služby:  

                  organizačné zabezpečenie seminárov,
                  kurzov a školení,
                  zabezpečenie servisu a opráv VTZ,
                  tlakových a plynových zariadení.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:


AJUVA Š+S  s.r.o.
ul. Zvolenská cesta 20
974 01 Banská Bystrica


IČO: 36636886
DIČ: 2021996251
IČ DPH: SK 2021996251
Zápis OR OS Banská Bystrica odd. Sro,
vložka č.10331/S
tel./fax: 048/416 27 75  
ajuva@ajuva.sk


KONTAKTY:
( zameranie na oblasti služieb,
viď. KONTAKT )


Mgr. Albína ADAMČÍKOVÁ
adamcikova@ajuva.sk
tel. č.: 0915 808 918
       
         0949 695 846        

           
Ing. Ján ÚRADNÍK
uradnik@ajuva.sk
tel. č.: 0915 834 450
                      

Horoskop od Moneo.sk

Vtipy na tento týždeň:
.............................................................................................................
Lord sedí po večeri zamyslene pri stole.
Sluha sa ho pýta:
”Stalo sa vám niečo, pane?”
”Áno. Naša slúžka otehotnela a ja neviem,

či budem otcom, alebo dedom.”
.............................................................................................................
Bill Gates sa postaví pred zrkadlo a pýta sa:
”Zrkadlo, kto je najbohatší na svete?”
Zrkadlo zmodrie a objaví sa na ňom:
*Aplikácia Zrkadlo vykonala neplatnú

operáciu a bude ukončená*

.............................................................................................................
Pýta sa jeden kamarát druhého:
- už ti t
á tvoja kamarátka z chatu poslala fotku?
- áno ...
- a čo, ako vypadá?
- je taká škaredá, že s
a mi pri načítaní spustil antivír.

.............................................................................................................
- Haló! To je spolok na ochranu zvierat?
- Áno, čo si prajete?
- Rýchlo sem niekoho pošlite! Vo dvore je na strome

poštár a strašne nadáva nášmu psovi!

................................
...................................................................................
Výroky slávnych osobností:
Eleanor Roosevelt
"Život patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov."

......................................................................................................................
Murphyho zákony:
Zákon príčiny a následku:
Človek, ktorý sa usmieva aj vtedy, keď je zle, už vie,
na koho hodí zodpovednosť za chyby.MAPA
Navštevnosť našej stránky

Moje video:

YouTube:

Moje video:

Videá pravidelne aktualizujeme.  
Dobrý link na zaujímavé video od Vás, nás poteší.

Aktualizované dňa:
18.09.2020

Ďakujeme za  navštevu  našej stránky a budeme sa tešiť z  každej
pripomienky pre jej vylepšenie.


ajuva@ajuva.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky