DOMOV - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktualizačná odborná príprava
POŽIARNYCH TECHNIKOV
sa uskutoční
v  termíne  07.09  až 10.09.2020.
V prípade záujmu sa prihláste už teraz.
Organizátor: BB PO-BOZ, s.r.o.     
PRIHLÁŠKA
Viď. zákon NR SR č.314/2001 § 77c.


RADETON
Meracie prístroje
pre kontrolu plynových zariadení.


AKTUÁLNE  TERMÍNY  ŠKOLENÍ  A  ODBORNEJ  PRÍPRAVY.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
 • V časti ŠKOLENIA nájdete aktuálne termíny pre odbornú a aktualizačnú odbornú prípravu obslúh vyhradených technických zariadení tlakových a plynových.

   Mimoriadný termín: 09 a 10.09.2020.
   Nutnosť aktualizácie preukazu alebo osvedčenia z dôvodu,
    aby nedošlo k jeho neplatnosti, je riešené v novelizácií

    zákona  NR SR č.124/2006 Z.z. v  §39 i) ods.3.  
   Pozri: Stanovisko Narodného inšpektorátu práce,
   novelizáciu zákona č.124/2006 Z.z. §39 i), ods.3
   a opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2405/84443 z 09.03.2020.


 • Aktualizačná odborná príprava požiarnych technikov  v spolupráci s firmou BB PO - BOZOP, Ing Rešutík.

   Prihláška na odbornú prípravu:  Prihláška                         
   Termín:  
07.09 až 10.09.2020
   ÚVZ SR č. OLP/2405/84443  z  09.03.2020.


 • Aktualizačná odborná príprava a odborná príprava  bezpečnostných technikov.                                  

   Termín:   V rok 2020 pri počte viac ako 5 osôb.


Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o., Vám ponúka komplexné a odborné služby v oblastiach:

 • Vykonávanie odborných prehliadok vyhradených  technických zariadení tlakových a plynových,

    kontroly a prehliadky eletrických spotrebičov.

 • Školenia:

                   obslúh vyhradených technických
                   zariadení tlakových,
                   plynových a zdvíhacích zariadení,
                   revíznych technikov,

                   bezpečnostných technikov.
                    

 • Spracovanie:

                   miestnych prevádzkových predpisov,
                   chýbajúcej dokumentácie a zhotovenie
                   duplikátov
pre vyhradené
                   technické zariadenia TZ a PZ. • Vykonávanie pravidelnej a rozšírenej kontroly  kotlov a vykurovacích systémov.


 • Výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a PO.


 • Výkonu technika bezpečnosti a chrany zdravia  

    pri práci.

 • Výkonu technika požiarnej ochrany.


 • Výkon pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1, 2.


 • Spracovanie dokumentácia BOZP a PO.


 • Sprostredkovateľské služby:  

                  organizačné zabezpečenie seminárov,
                  kurzov a školení,
                  zabezpečenie servisu a opráv VTZ,
                  tlakových a plynových zariadení.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:


AJUVA Š+S  s.r.o.
ul. Zvolenská cesta 20
974 01 Banská Bystrica


IČO: 36636886
DIČ: 2021996251
IČ DPH: SK 2021996251
Zápis OR OS Banská Bystrica odd. Sro,
vložka č.10331/S
tel./fax: 048/416 27 75  
ajuva@ajuva.sk


KONTAKTY:
( zameranie na oblasti služieb,
viď. KONTAKT )


Mgr. Albína ADAMČÍKOVÁ
adamcikova@ajuva.sk
tel. č.: 0915 808 918
       
         0949 695 846        

           
Ing. Ján ÚRADNÍK
uradnik@ajuva.sk
tel. č.: 0915 834 450
                      

Horoskop od Moneo.sk

Vtipy na tento týždeň:
.............................................................................................................
Neuveriteľné! Jeden chlap vyhral v lotérii 200 tisíc eur a dva dni potom si našiel lásku svojho života. Tomu sa povie šťastie...
.............................................................................................................
V nitrianskej nemocnici hovorí primár operovanej pacientke:
- Neviem prečo ste sa tej operácii tak brániIi.

Všetko dopadlo dobre, slepé črevo máte vonku!
- Ale ja som prišla do nemocnice poumývať okná!

.............................................................................................................
Dedko s babkou si kúpili výživný omladzujúci krém.
Popapali a šli spať. V noci babka vyskočí a beží na toaletu. Dedko leží na posteli a konštatuje:
- Ten krém je skutočne omladzujúci. Babka vyskočila

ako osemnásťročná a ja som sa posral ako polročný...

.............................................................................................................
Pokuta je daň za to, že niečo urobíte zle.
Daň je pokuta za to, že niečo urobíte dobre!

.................................
...................................................................................
Výroky slávnych osobností:
Demi Lovato
„Nikdy sa nehanbi za to, ako sa cítiš. Máš právo cítiť
akúkoľvek emóciu, akú chceš a aká ťa robí šťastným.‘‘

......................................................................................................................
Murphyho zákony:
Zákon života:
Najvačšie uznanie dostane ten, kto spravil najmenej.


MAPA
Navštevnosť našej stránky

Moje video:

YouTube:

Moje video:

Videá pravidelne aktualizujeme.  
Dobrý link na zaujímavé video od Vás, nás poteší.

Aktualizované dňa:
11.08.2020

Ďakujeme za  navštevu  našej stránky a budeme sa tešiť z  každej
pripomienky pre jej vylepšenie.


ajuva@ajuva.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky