DOMOV - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

RADETON
Meracie prístroje
pre kontrolu plynových zariadení.


AKTUÁLNE  TERMÍNY  ŠKOLENÍ  A  ODBORNEJ  PRÍPRAVY.
Pozor zmena zákona č.124,125/2006 a 314/2012

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
 • V časti ŠKOLENIA nájdete ďalšie aktuálne termíny pre odbornú a aktualizačnú odbornú prípravu obslúh vyhradených technických zariadení

tlakových a plynových.
  Aktuálny termín:
29. a 30.09.2021.

         
   Termíny odborných príprav a školení sa budú
   prispôsobovať aktuálnej epidemiologickej situácií.

    Nutnosť aktualizácie preukazu alebo osvedčenia z dôvodu,
    aby nedošlo k jeho neplatnosti, je riešené v novelizácií

    zákona  NR SR č.124/2006 Z.z. v  §39 i) ods.3.  
   Pozri: Stanovisko Narodného inšpektorátu práce,
   novelizáciu zákona č.124/2006 Z.z. §39 i), ods.3
   a opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2405/84443 z 09.03.2020.
Spoločnosť AJUVA Š + S s.r.o., Vám ponúka komplexné a odborné služby v oblastiach:

 • Vykonávanie odborných prehliadok vyhradených  technických zariadení tlakových a plynových,

    kontroly a prehliadky eletrických spotrebičov.

 • Školenia:

                   obslúh vyhradených technických
                   zariadení tlakových,
                   plynových a zdvíhacích zariadení,
                   revíznych technikov,

                   bezpečnostných technikov.
                    

 • Spracovanie:

                   miestnych prevádzkových predpisov,
                   chýbajúcej dokumentácie a zhotovenie
                   duplikátov
pre vyhradené
                   technické zariadenia TZ a PZ. • Vykonávanie pravidelnej a rozšírenej kontroly  kotlov a vykurovacích systémov.


 • Výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a PO.


 • Výkonu technika bezpečnosti a chrany zdravia  

    pri práci.

 • Výkonu technika požiarnej ochrany.


 • Výkon pracovnej zdravotnej služby pre kategórie 1, 2.


 • Spracovanie dokumentácia BOZP a PO.


 • Sprostredkovateľské služby:  

                  organizačné zabezpečenie seminárov,
                  kurzov a školení,
                  zabezpečenie servisu a opráv VTZ,
                  tlakových a plynových zariadení.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:


AJUVA Š+S  s.r.o.
ul. Zvolenská cesta 20
974 01 Banská Bystrica


IČO: 36636886
DIČ: 2021996251
IČ DPH: SK 2021996251
Zápis OR OS Banská Bystrica odd. Sro,
vložka č.10331/S
tel./fax: 048/416 27 75  
ajuva@ajuva.sk


KONTAKTY:
( zameranie na oblasti služieb,
viď. KONTAKT )


Mgr. Albína ADAMČÍKOVÁ
adamcikova@ajuva.sk
tel. č.: 0915 808 918
       
         0949 695 846        

           
Ing. Ján ÚRADNÍK
uradnik@ajuva.sk
tel. č.: 0915 834 450
                      

Horoskop od Moneo.sk

Vtipy na tento týždeň:
.............................................................................................................
V klube na tanečnom parkete je chlapík, na ktorom vidieť,
že si život skutočne užíva: break dancing, moon walking,
back flips a kupuje drinky pre celý klub.
Manželka sa obráti k manželovi a povie:
- Vidíš toho chlapa?
Pred 25 rokmi ma požiadal o ruku a ja som ho odmietla.
Na to manžel odpovie:
- Vyzerá to, že ešte stále oslavuje
.
.............................................................................................................
V nebi sú dve brány, jedna s označením muži, ktorí žili
pod papučou a druhá ktorí nežili pod papučou.
Pri bráne s označením "pod papučou" stojí strašne
veľa mužov, ale pri druhej bráne stojí iba jeden muž.
Príde svätý Peter a pýta sa: prečo tu stojíš,
to si jediný kto nebol pod papučou?
Muž na to: ja neviem žena ma sem postavila.

..........................................................................................................
Mám otázku na ministra školstva:
Mám svojmu dieťaťu kupiť oblečenie na nový školský rok,
alebo stačí pyžamko ?

................................
...................................................................................
Výroky slávnych osobností:
Seneca
Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času,
ktorý nevyužívame.

......................................................................................................................
Murphyho zákony:
Zákony života:
Človek, ktorý sa usmieva aj vtedy, keď je zle, už vie,
na koho hodí zodpovednosť za chyby.MAPA
Navštevnosť našej stránky

Moje video:

YouTube:

Moje video:

Videá pravidelne aktualizujeme.  
Dobrý link na zaujímavé video od Vás, nás poteší.

Aktualizované dňa:
18.02.2021

Ďakujeme za  navštevu  našej stránky.
Každý návrh na zlepšenie nás poteší.


ajuva@ajuva.sk

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky