Obsluhy tlak - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obsluhy tlak

ŠKOLENIA


Školenie obslúh vyhradených technických zariadení tlakových -
tlakových nádob stabilných

              

Školenie je určené pre obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových  - tlakových nádob stabilných.


Dĺžka školenia: 4 hodiny

Miesto školenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program školenia:
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 12,30 hod. - prednášky
12,30 - 13,00 hod. - overenie odborných vedomostí

Cena:
školenie - 48,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie dokladu obslúh vyhradených technických zariadení tlakových - obslúh tlakových nádob stabilných:

1. overenie odborných vedomostí.

Termíny školenia:

17.01.2024

21.02.2024


20.03.2024

17.04.2024

15.05.2024

12.06.2024prihláška


Školenie obslúh vyhradených technických zariadení tlakových -
kovové tlakové nádoby na dopravu plynov

         

Školenie je určené pre obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových  - kovových tlakových nádob na dopravu plynov.


Dĺžka školenia: 4 hodiny

Miesto školenia: AJUVA Š+S s.r.o., Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Program školenia:
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 12,30 hod. - prednášky
12,30 - 13,00 hod. - overenie odborných vedomostí

Cena:
školenie - 48,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie dokladu obslúh vyhradených technických zariadení tlakových - kovové tlakové nádoby na dopravu plynov:

1. overenie odborných vedomostí.

Termíny školenia:

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláška

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky