Vykurovacie systémy - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vykurovacie systémy

PREDPISY

Pr.pred.

Rok:

Názov:   

226

2013

Vyhláška ustanovujúca podrobnosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy pre VS a KS.

44

2013

Vyhláška MH SR o rozsahu a priebehu skúšky osôb, ktoré budú vykonávať kontrolu
VS a KS.

422

2012

Vyhláška MH SR, ktorou sa ustanovuje postup kontroly VS a KS, podľa zákona č.314/2012 Z.z.

314

2012

Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov .

2010/31/EÚ

2010

Smernica  EP a rady „O energetickej hospodárnosti budov - novelizácia 2010/31/EÚ.“  

2018/844/EÚ

2010

Smernica  Európskeho parlamentu  a rady „O energetickej hospodárnosti budov.“  

Súvisiace  predpisy, na ktoré sa odvoláva zákon č. 314/2012 Z.z. a vyhl. č. 422/2012 Z.z.

180

2013

Zákon o ovzduší - novelizácia zákona č. 137/2010 Z.z.

069

2013

Zákon o energetickej hospodárnosti budov - novelizácia zákona č. 555/2005 Z.z.

410

2012

Vyhláška o vykonávaní zákona č. 137/2010 Z.z., v znení neskorších predpisov.

364

2012

Zákon o energetickej hospodárnosti budov - novelizácia zákona č. 555/2005 Z.z.

318

2012

Zákon o ovzduší - novelizácia zákona č. 137/2010 Z.z.

300

2012

Zákon o energetickej hospodárnosti budov - novelizácia zákona č. 555/2005 Z.z.

184

2011

Zákon o tepelnej eneregetike - novelizácia zákona č. 657/2007 Z.z.

137

2010

Zákon o ovdzuší.

99

2007

Zákon o tepelnej energetike - novelizácia zákona č. 657/2007 Z.z.

79

2006

Nariadenie vlády „.. technické požiadavky na účinnosť kotlov na kvapalné alebo plynné palivá...“

555

2005

Zákon o energetickej hospodárnosti budov.

328

2005

Vyhláška  .. spôsob overovania hospodárnosti .. tepelných zariadení .. výroba a distribúcia tepla.

236

2005

Vyhláška  .. o výkone zdroja tepla.

657

2004

Zákon o tepelnej energetike.

Skúšky odbornej spôsobilosti. Termín, prihláška, otázky

SIEA

2014

Termín skúšky,  otázky, prihláška, na stránke SIEA - Energetické aktivity.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky