Zdvíhacie zariadenia - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zdvíhacie zariadenia

ŠKOLENIA


Zdvíhacie zariadenia - základná odborná príprava

                               číslo oprávnenia: VVZ-0356/12-03.2

Odborná príprava je určená obsluhy mobilného žeriavu výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách.


Dĺžka odbornej prípravy: 12 hodín

Program odbornej prípravy:
1. deň
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 16,00 hod. - prednášky
2. deň
8,30 - 13,30 hod. - prednášky
(Spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o. na požiadanie zabezpečuje skúšku u oprávnenej právnickej osoby.)

Cena:
odborná príprava - 110,00 € s DPH / osoba,
skúška - cenu za skúšku je potrebné osobne konzultovať.

Podmienky na vydanie preukazu obsluhy VTZ zdvíhacích:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu - tlačivo,
2. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - vydáva spoločnosť AJUVA Š+S s.r.o., po absolvovaní odbornej prípravy,

Termíny odbornej prípravy:

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláškaZdvíhacie zariadenia -
aktualizačná odborná príprava

                               číslo oprávnenia: VVZ-0356/12-03.2

Aktualizačná odborná príprava je určená pre obsluhy mobilného žeriavu výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách.


Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 6 hodín

Program aktualizačnej odbornej prípravy:
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 15,00 hod. - prednášky

Cena:
aktualizačná odborná príprava - 65,00 € s DPH / osoba,

Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave obsluhy VTZ zdvíhacieho:
1. originál preukazu a originály o predchádzajúcich aktualizačných odborných prípravách,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokov, najneskôr v deň vydania preukazu alebo potvrdenia o aktualizácii.

Termíny aktualizačnej odbornej prípravy:

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláškaObsluha zdvíhacích zariadení - oboznámenie
v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z.z.. v znení neskorších predpisov

          číslo oprávnenia: VVZ-000179/06-01.1, VVZ-0356/12-03.2

Dĺžka oboznámenia: 1 hodina

Program oboznámenia:
12,30 - 14,30 hod. - prednášky

Cena:
oboznámenie - 15,00 € s DPH / osoba


Termíny oboznámenia:

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláška


Obsluha zdvíhacích zariadení - školenie

                               
Školenie
je určené pre obsluhy vyhradených technických zariadení zdvíhacích.

Dĺžka školenia:
8 hodín

Program školenia:
1. deň
08,00 - 08,30 hod. - prezentácia
08,30 - 16,30 hod. - prednášky

Cena:
školenie - 75,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie dokladu o overení odborných vedomostí v zmysle § 16, ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov:


1. overenie odborných vedomostí.

Termíny školenia

pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov,

podľa požiadaviek objednávateľa

prihláška


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky