Technik BOZP - AJUVA B.Bystrica

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Technik BOZP

ŠKOLENIA


Bezpečnostný technik

- základná odborná príprava

                                číslo oprávnenia: VVZ-0336/12-01.2


Dĺžka odbornej prípravy:
176 hodín

Program odbornej prípravy:
1. deň
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 17,00 hod. - prednášky
2. - 19. deň
8,30 - 17,00 hod. - prednášky
20. deň
8,30 - 16,30 hod. - overenie vedomostí

Cena:
odborná príprava - 500,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie osvedčenia bezpečnostného technika:

1. minimálne - úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
2. absolvovanie odbornej prípravy,
3. úspešné záverečné overenie vedomostí.

Termíny odbornej prípravy v roku 2024  bude upresnený:

Pri dostatočnom počte prihlásených účastníkov.

Úspešné ukončený : 12/2023


Je možné prihlásiť sa už teraz.

prihláška
01


Bezpečnostný technik

-
aktualizačná odborná príprava

                               číslo oprávnenia: VVZ-0336/12-01.2

Dĺžka aktualizačnej odbornej prípravy: 16 hodín

Program aktualizačnej odbornej prípravy:
1. deň
8,00 - 8,30 hod. - prezentácia
8,30 - 17,00 hod. - prednášky
2. deň
8,30 - 17,00 hod. - prednášky

Cena:
aktualizačná odborná príprava - 110,00 € s DPH / osoba

Podmienky na vydanie potvrdenia o aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostného technika:
1. originál osvedčenia,
2. aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná do piatich rokoch, najneskôr v deň vydania osvedčenia alebo potvrdenia o aktualizácii.

Aktualizačná odborná príprava ukončená  za rok 2023
vydaním dokladu.

ROK 2024

Na aktualizačnú odbornú prípravu je možné  prihlásiť sa už teraz.

POZOR !
Nepremeškajte termín.


Individuálny termín je potrebné dohodnúť telefonicky.


prihláška

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky